RAR

rar

  • Preluarea vehiculului, a actelor și a contravalorii serviciilor de către Viva Auto pe baza de proces verbal.
  • Prezentarea la RAR la data și ora stabilita prin programare.
  • Efectuarea tuturor obligațiilor de către Viva Auto și plata tuturor taxelor în numele clientului.
  • Predarea vehiculului și a cărtii de identitate a vehiculului.
Apeleaza